november 2022

Vem ärver vem?

Vid en persons bortgång ska det genomföras ett s.k. arvskifte (se 23 kap. ärvdabalken (ÄB)). Med arvskifte menas att arvet efter den avlidne ska delas

Läs mer

Hur fungerar underhållsbidrag?

Reglerna kring underhållsbidragFöräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Av kapitlet följer att en förälder som har gemensam vårdnad om ett barn som är

Läs mer