Allmänt

Vad menas med skuldsanering?

Överskuldsättning kan i vissa fall leda till att en person beviljas skuldsanering. Men vad innebär det egentligen? Och när är det möjligt att beviljas skuldsanering?

Läs mer