Familjerätt

Hur fungerar underhållsbidrag?

Reglerna kring underhållsbidragFöräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Av kapitlet följer att en förälder som har gemensam vårdnad om ett barn som är

Läs mer