september 2023

Vad är återvinning i konkurs?

Konkursförvaltare När en juridisk eller fysisk person har försatts i konkurs, som i konkurssammanhang kallas gäldenär, utser tingsrätten en förvaltare för konkursboet. En konkursförvaltares huvudsakliga

Läs mer