februari 2021

Vad är ett tvångsmedel?

Ett tvångsmedel är en inskränkning av grundlagens (Regeringsformen, RF), skydd för medborgarna och de medborgerliga rättigheterna. Rättigheterna framgår bl.a. av RF 1 och 2 kap,

Läs mer