september 2019

Familjerätt

Vad är förskott på arv?

Om någon ger en gåva till en person som är arvinge till gåvogivaren, kan gåvan i vissa fall avräknas från det arv som mottagaren har

Läs mer