Kan jag få reda på om jag är misstänkt för brott?

Frågan kan uppkomma i flera sammanhang. Kanske har man varit på plats när det inträffat ett brott? Polisen kanske har gjort en husrannsakan, antingen på en plats där man befinner sig, eller till och med i ens egen bostad? Man kanske befinner sig tillsammans med en vän eller bekant som misstänkts för brott? 

Generellt kan sägas att polisen inte är skyldig att informera någon om att de är misstänkta för brott om man ringer till 114 14. Det har att göra med att det kan pågå en förundersökning och den omfattas av förundersökningssekretessen enligt offentlighets- och sekretesslagens (OSL) 18 kap 1§. 

I vart fall finns ingen informationsskyldighet förrän brottsmisstanken når upp till det som kallas skälig misstanke. Den som är skäligen misstänkt för brott ska enligt rättegångsbalkens (RB) 23 kap. 18 § underrättas om detta i samband med förhör. Det är det som brukar kallas att någon delges misstanke om brott.  

Något som man bör vara medveten om är att förundersökningssekretessen inte är fullständig, eller absolut. Det är förundersökningsledaren som i varje ärende fattar beslut om vad som ska omfattas av sekretessen eller inte. 

Efter att man delgivits misstanke om brott gäller andra regler. Då har den misstänkte och dennes försvarare rätt att löpande ta del av vad som förekommer i ärendet. Det är detta som kallas för den misstänkte insynsrätt, en rättighet som också skyddas i Europakonventionen för mänskliga rättigheter (artikel 6). Polis och förundersökningsledare är inte skyldiga att lämna ut all information som finns i utredningen, men deras utrymme att begränsa sin informationsskyldighet är mycket mindre. 

När en förundersökning slutförts minskas möjligheterna ännu mer för de utredande myndigheterna att förhindra den misstänkte (nu tilltalade) att ta del av allt som förekommit i ärendet, något som framgår av RB 23 kap. 18a §. Den misstänkte får då rätt att gå igenom materialet och kan begära att kompletterande utredningsåtgärder ska göras. Innan allt detta är gjort får åklagaren inte heller väcka något åtal. 

En annan detalj i sammanhanget är att den som är skäligen misstänkt för brott registreras i Polismyndighetens misstankeregister. Det är från detta register man begär utdrag när man söker vissa jobb eller avser bedriva ett boende som tar emot barn. 

Eftersom svenska myndigheter har en serviceskyldighet så går det alltid att, skriftligen, begära ett utdrag ur registret om sig själv. Vid en pågående förundersökning brukar dock den sökande regelmässigt nekas att ta del av aktuella uppgifter. 

Om du är misstänkt för brott eller är orolig för att du kanske är misstänkt så kan du alltid höra av dig till Advokathuset Actus så hjälper vid dig.

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!