Är stämningsansökan en offentlig handling?

Frågan är faktiskt beroende på definitionen av vad som är en offentlig handling och vad som är en allmän handling. 

I Sverige gäller ju Tryckfrihetsförordningen (TF), som är en av Sveriges grundlagar. Den ger alla medborgare rätt att ta del av sådana handlingar som är ansedda som allmänna handling. 

För att omfattas av definitionen allmän behöver handlingen förvaras hos en myndighet och vara att anse som inkommen eller upprättad hos en myndighet. Det framgår av tryckfrihetsförordningens 2 kap 4 §. 

När det gäller en stämningsansökan så kan den inledningsvis förvaras hos Åklagarmyndigheten. Den kan antagligen också vara upprättad hos Åklagarmyndigheten, det vill säga att en åklagare har skrivit den. 

Andra handlingar kan vara både förvarade och upprättade hos en myndighet, utan att för den sakens skulle vara allmänna. Något som vanligtvis ges som exempel är utkast till beslut, påbörjade skrivelser eller arbetsmaterial. En annan handling som inte anses som offentlig är en säkerhetskopia.  

Det finns också vissa begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar, trots att det är en grundlagsskyddad rättighet. Dessa framgår också av TF, men regleras främst i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. 

När man alltså konstaterat att en handling är allmän måste den också vara att anses som offentlig för att man ska få ta del av del. Oftast görs då en sekretessprövning enligt OSL. 

Om en stämningsansökan har expedierats, oftast genom att ett åtal väckts, är den ofta att anse som både allmän och offentlig och kan begäras ut hos både domstol och Åklagarmyndigheten. Begäran går att göra enkelt per e-post och båda myndigheterna har särskilda e-postadresser för förfrågningar från allmänheten. 

Vid en begäran att ta del av allmän handling kommer den ansvariga myndigheten att göra en sekretessprövning. Detta beror på att även om stämningsansökan är att anse som en allmän, offentlig handling, kan den innehålla information som fortfarande skyddas av sekretess. Ofta brukar namnet på målsäganden vid sexualbrott vara en sån uppgift som fortfarande skyddas av sekretess och myndigheten kommer du ta bort just den uppgiften innan någon får ta del av resterande del av dokumentet. 

Svaret är alltså att en stämningsansökan som expedierats till en domstol, oftast är en allmän, offentlig handling, men den kan innehålla viss information som fortfarande skyddas av sekretess.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av bodelningar.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!