Vad kan jag begära i skadestånd som brottsoffer?

Vad kan jag begära i skadestånd som brottsoffer?

Allmänt

Om du har blivit utsatt för ett brott har du rätt att kräva skadestånd från gärningspersonen. Om du har blivit utsatt för ett brott ska du säga till polisen att du önskar ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är oftast en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå som stöttar dig under hela rättsprocessen, närvarar med dig under polisförhör och rättegång samt formulerar ett skadeståndsyrkande.

Nedan finner du några exempel på saker du kan begära i skadestånd från gärningspersonen.

Kränkningsersättning

Kränkningsersättning är en ersättning för den kränkning som brottet har inneburit för dig. Kränkningsersättning är den vanligaste ersättningen att kräva som brottsoffer. Det som påverkar kränkningsersättningens storlek är brottets allvar. Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall, men det finns vägledande avgöranden gällande hur stor kränkningsersättning som kan utgå. Dessa avgöranden kan man hitta på Brottsoffermyndighetens hemsida. Om du till exempel har blivit utsatt för en misshandel ska kränkningsersättningen normalt uppgå till minst 10 000 kronor. Har du blivit utsatt för ett mordförsök som inte har lett till några allvarliga skador ska ersättningen normalt bestämmas till 200 000 kronor. Om mordförsöket har lett till att du har fått allvarliga eller livshotande skador ska ersättningen normalt bestämmas till 250 000 kronor. Vissa omständigheter kan motivera en högre kränkningsersättning än vad som i normalfallet döms ut. Det är viktigt att dessa omständigheter lyfts fram under huvudförhandlingen så att domstolen gör rätt bedömning av ersättningens storlek. Har du ett målsägandebiträde kommer han eller hon att hjälpa dig med kränkningsersättningen.

Inkomstförlust

Har du förlorat inkomst på grund av brottet har du rätt till ersättning för det, till exempel för att du varit sjukskriven. Du ska alltid kunna styrka att du har förlorat inkomst. Det vanligaste sättet vid sjukskrivning är att lämna in ett intyg från din arbetsgivare om din lön och ett intyg från Försäkringskassan.

Sveda och värk

Om du har fått fysiska eller psykiska besvär under en akut sjukdomstid och varit sjukskriven till följd av brottet har du rätt till minst 3 100 kronor per månad under tolv månader från skadedagen för år 2024 för sveda och värk. Ersättningen är densamma oavsett om du har varit sjukskriven 100, 75, 50 eller 25 procent. Efter tolv månader sätts ersättningen ned. Beroende på skada och vilken form av vård du har fått påverkar det ersättningens storlek. Om du har behövt sjukhusvård för en svår skada ska ersättningen uppgå till 7 300 kronor per månad för år 2024. Så fort den akuta sjukdomstiden och sjukskrivningen upphör har du inte längre rätt till ersättning. Trafikskadenämnden har på sin hemsida en vägledning om ersättningsnivåerna kopplade till sveda och värk.

Har du inte varit sjukskriven men har medicinska besvär som du kan visa kan du ändå ha rätt till ersättning. Då krävs det oftast en medicinsk utredning. För vissa brott behövs det ingen medicinsk utredning, till exempel sexualbrott mot barn. I de fallen är utgångspunkten att brottsoffret har fått fysiska eller psykiska besvär.

Bestående skador

Du kan kräva ersättning för skador eller utseendemässiga skadeföljder som är bestående till följd av brottet, till exempel syn- eller hörselnedsättning eller ärr. Huvudregeln är att du kan kräva ersättning ett år efter att ärren har uppstått för då har ärren läkt och det blir lättare för domstolen att göra en bedömning av de bestående skadorna till följd av ärrbildning. Hur stort ärr och var på kroppen du har fått ärret eller ärren avgör sedan hur stor ersättning du kan kräva. Trafikskadenämnden har på sin hemsida en vägledning om hur mycket man kan begära i ersättning för ett ärr.

Om du har fått bestående skador bör du i första hand prata med ditt målsägandebiträde och i andra hand prata med åklagaren om du inte har ett målsägandebiträde.

Andra ekonomiska förluster till följd av brottet

Du kan även få ersättning för andra kostnader till följd av brottet än det som anges ovan. Det kan vara till exempel om dina kläder har gått sönder, saker har stulits från dig eller att du inte kunde avboka en resa på grund av brottet. Principen kvarstår om att du ska ha lidit en förlust. Har du till exempel kunnat avboka en resa kostnadsfritt har du inte lidit ekonomisk förlust och har därför inte rätt att kräva det i skadestånd.

Är du osäker på vad du ska begära i skadestånd ska du alltid prata med ditt målsägandebiträde.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.
Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!