Fel i bostadsrätt – vad gäller?

Fel i bostadsrätt – vad gäller?

Viktigt att veta då du köper en bostadsrätt är att du inte blir ägare av den fysiska lägenheten. Ägare är istället bostadsrättsföreningen och det du köper kan enkelt beskrivas som rättigheten att bo i, den av föreningen ägda, lägenheten. Detta innebär att bostadsrätter, till skillnad från fastigheter som utgör fast egendom, är att se som lös egendom. Vad som gäller angående ansvar för fel som uppstår i en bostadsrätt skiljer sig därför från de regler som finns för fastigheter.

Vad bör du göra om du upptäcker ett fel i din bostadsrätt?

Till att börja med finns det vissa saker som föreningen i egenskap av fastighetsägare ansvarar för i förhållande till dig som medlem och bostadsrättsinnehavare. Vem som ansvarar för vad framgår av föreningens stadgar. Det är därför en god idé att sätta sig in i dessa och för det fall ett fel upptäcks bör du kontakta föreningen för att fastställa vem som bär ansvaret för den aktuella byggnadsdelen. Normalt sett ansvarar du som bostadsrättsinnehavare för samtliga ytskikt och sådant som är åtkomligt inifrån lägenheten.

Du bör även så snart som möjligt anmäla felet till ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget tar då ställning till om det aktuella felet är något som kan ersättas genom din hemförsäkring.

Därutöver ska du också, så snart som möjligt, kontakta den tidigare ägaren (säljaren) och göra en reklamation. Säljaren kan nämligen under vissa förutsättningar bli skyldig att ersätta dig för felet. För att säljaren ska bli skyldig göra detta krävs det att felet fanns vid tidpunkten för köpet samt att du som köpare inte kunnat upptäcka felet innan köpet. Detta innebär att du som köpare har en skyldighet att noggrant undersöka lägenheten. Det är du som ägare av bostadsrätten som måste bevisa att felet fanns vid köpet och att du inte kunnat upptäcka det vid din undersökning.

Om du hamnar i en situation där varken förening, försäkringsbolag eller säljare vill ta ansvar för det upptäckta felet är det en god idé att ta kontakt med en jurist för rådgivning. Bra att veta är att din hemförsäkring med all sannolikhet innehåller så kallat rättskydd vilket innebär att du har rätt till ersättning för den övervägande delen av dina ombudskostnader. Vi på Advokathuset Actus har flertalet medarbetare som åtar sig uppdrag inom detta rättsområde och vi hjälper också till med kontakter med försäkringsbolaget gällande rättskydd.

Läs mer om bostadsrättslagen här

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!