Fel i bostadsrätt – vad gäller?

Fel i bostadsrätt – vad gäller? Viktigt att veta då du köper en bostadsrätt är att du inte blir ägare av den fysiska lägenheten. Ägare är istället bostadsrättsföreningen och det du köper kan enkelt beskrivas som rättigheten att bo i, den av föreningen ägda, lägenheten. Detta innebär att bostadsrätter, till skillnad från fastigheter som utgör fast egendom, är att se som lös egendom. Vad som gäller angående ansvar för fel som uppstår i en bostadsrätt skiljer sig därför från de regler som finns för fastigheter. Vad bör du göra om du upptäcker ett fel i din bostadsrätt? Till att börja …

Tvistelösning Advokathuset Actus

Är någon skyldig dig eller ditt företag pengar?

Om du säljer något, utför arbete eller lånar ut pengar till en privatperson eller ett företag så kan det hända att du inte får betalt. Det kan då vara svårt att veta hur du ska gå tillväga för att få den ersättning som du har rätt till. Skälet till att du inte får betalt kan såklart variera. Det kan handla om att motparten inte har pengar eller att det helt enkelt inte finns någon vilja att betala. Du som har rätt till betalning har då en fordran mot den som ska betala. En fordran är en rättsligt bindande förpliktelse mellan borgenären, …