Nya lagändringar på plats – vad räknas som grov kvinnofridskränkning?

Nya straffskärpningar för grov kvinnofridskränkning

Den 1 januari 2022 infördes nya lagändringar för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning för att bättre spegla brottets allvar (se prop. 2020/21:217. Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer). Minimistraffet höjdes från fängelse i nio månader till fängelse i ett år. Ändringarna innebär också att förtal och grovt förtal kan ingå i brottsrubriceringen grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning och olaga förföljelse. Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning regleras utav 4 kap. 4 a § brottsbalken.

Riksdagen införde även ändringar gällande överträdelser av kontaktförbud i 1 a §, 2 § och 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud. Ändringarna innebär bland annat straffskärpning vad gäller kontaktförbud. Mindre allvarliga överträdelser av kontaktförbudet ska inte längre vara fria från straff utan i stället straffas med böter och ett utvidgat kontaktförbud som ska kunna kombineras med elektronisk övervakning (fotboja) som en förstahandsåtgärd.

Vad är grov kvinnofridskränkning?

Den som begår flera brottsliga handlingar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott mot sin partner eller en person i en nära relation ska dömas till grov fridskränkning om brotten har utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och att dessa brott har haft som syfte att allvarligt skada personens självkänsla.

Är det en man som begår brottet mot en kvinna i en nära relation ska han dömas till grov kvinnofridskränkning. Är det en kvinna som begår brottet mot en man eller att det sker i samkönade relationer räknas det som grov fridskränkning. Detta framgår av 4 kap. 4 a § 2 st. brottsbalken. De handlingar som täcks in är brott mot liv och hälsa (3 kap. brottsbalken), brott mot frihet och frid (4 kap. brottsbalken), förtal (5 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken), sexualbrott (6 kap. brottsbalken) och skadegörelsebrott (12 kap. brottsbalken).

Unik lag för att underlätta lagföring

Rubriceringen grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning är unik då det genom flera enskilda straffbara handlingar tillsammans utmynnar i ett grovt brott. Lagen är utformad på ett sådant sätt att det ska underlätta åtal mot en gärningsman som upprepat kränkt en partner i en nära relation.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!