Avgift kan införas vid anmälan till Allmänna reklamationsnämnden

Anmälningsavgiften föreslås bli 150 kronor

Regeringen har skickat ut en lagrådsremiss till Lagrådet om att ge regeringen rätt att införa avgifter i ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Idag kostar det inget att få sitt ärende prövat hos ARN, men det kommer det att bli ändring på enligt förslaget. Den föreslagna anmälningsavgiften är 150 kronor.

Ungefär en tredjedel av ärendena avvisas

Anledningen till att regeringen vill införa avgift grundar sig på att antalet ärendena till ARN har ökat de senaste åren, från att det år 2011 rörde sig om 9 000 ärenden till att det år 2022 uppgick till 26 000 ärenden. Ungefär en tredjedel av dagens ärenden avvisas av ARN med hänvisning till någon av myndighetens avvisningsgrunder. Det kan till exempel handla om att värdet på det tvistiga beloppet är för lågt, att tidsgränsen för att anmäla en tvist har överskridits eller, som är den vanligaste orsaken, att en komplettering inte har lämnats in av anmälaren trots att myndigheten har begärt in det.

Med den nya förändringen hoppas regeringen att fler som anmäler in ärenden till ARN tar ärendena på större allvar och lämnar in kompletteringar vid myndigheternas begäran för att fortsätta kunna handlägga ärendet. Förslaget är att lagen ska gälla från och med den 1 juli 2024. I nuläget har inte regeringen skickat någon proposition till riksdagen, men riksdagen förväntas bifalla förslaget.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!