Är någon skyldig dig eller ditt företag pengar?

Tvistelösning Advokathuset Actus

Om du säljer något, utför arbete eller lånar ut pengar till en privatperson eller ett företag så kan det hända att du inte får betalt. Det kan då vara svårt att veta hur du ska gå tillväga för att få den ersättning som du har rätt till. Skälet till att du inte får betalt kan såklart variera. Det kan handla om att motparten inte har pengar eller att det helt enkelt inte finns någon vilja att betala.

Du som har rätt till betalning har då en fordran mot den som ska betala. En fordran är en rättsligt bindande förpliktelse mellan borgenären, det vill säga att den som har rätt till betalning, och gäldenären, den som ska betala. En fordran kan uppstå på olika sätt men vanligast är att den uppstår genom ett avtal. Vilket belopp som ska betalas, vem som är skyldig att betala och när betalning ska ske beror därför ofta på vad parterna har avtalat.

Om vissa förhållanden inte har avtalats så brukar avtalet fyllas ut av allmänna avtalsrättsliga principer. Om borgenären och gäldenären inte är överens om fordringens storlek eller andra villkor kan det ofta vara bra att ta hjälp av ett juridiskt ombud. Ett ombud kan hjälpa till i kontakten med gäldenären för att få igång en konstruktiv diskussion. Om du ändå inte får betalt så är det sista steget att ta ärendet till domstol.

Läs mer om tvistelösning.

Tvistelösning Advokathuset Actus
Om du säljer något, utför arbete eller lånar ut pengar till en privatperson eller ett företag så kan det hända att du inte får betalt. Det kan då vara svårt att veta hur du ska gå tillväga för att få den ersättning som du har rätt till. Skälet till att du inte får betalt kan såklart variera. Det kan handla om att motparten inte har pengar eller att det helt enkelt inte finns någon vilja att betala.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!