8 oktober, 2019

Uppmärksammande fall i rätten

Uppmärksammade mål i media

Uppmärksammade mål är ofta omskrivna i media och om man är intresserad av att läsa domar så rekommenderar vi att besöka Högsta domstolens hemsida. Där

Läs mer

Om underhållsbidrag

Ett barns föräldrar är underhållsskyldiga tills barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter att det fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under

Läs mer