Vad är ett målsägandebiträde och vem har rätt att få ett sådant?

Brottmål

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du i vissa fall ha rätt till ett målsägandebiträde, dvs. en jurist eller advokat som företräder dig under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Huruvida du har rätt till ett målsägandebiträde beror bland annat på allvaret i det brott som du har utsatts för och om det finns någon relation mellan dig och den misstänkte.

I målsägandebiträdets uppdrag ingår att närvara vid polisförhören med målsäganden och, för det fall åtal väcks, vid rättegången i tingsrätten samt att föra målsägandens skadeståndstalan. Målsägandebiträdet är också ett bra och viktigt stöd för brottsoffret eftersom hela processen kan vara jobbig och påfrestande.

Målsägandebiträde utses av tingsrätten och kostnaderna betalas av staten.

Som huvudregel har man rätt att få det målsägandebiträde som man önskar. Det är därför viktigt att man så tidigt som möjligt kontaktar polis eller domstol och meddelar att man önskar ett målsägandebiträde och även om man har ett särskilt önskemål om vem.

Läs mer om Brottmål här

Kontakta en advokat med inriktning på Brottmål.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!