Hur mycket kränkningsersättning kan man få om man blir utsatt för grov kvinnofridskränkning?

Uppmärksammande fall i rätten

Den person mot vilken ett brott är begånget kallas för målsägande. Målsäganden kan kräva ersättning för skadad eller förlorad egendom, kostnader för exempelvis sjukvård, inkomstförlust, sveda och värk för psykiska eller fysiska besvär under den akuta sjukdomstiden och kränkning. Det ankommer på målsäganden att påvisa en eventuell skada och motivera skadeståndsyrkandet. Att påvisa en ekonomisk förlust som uppstått med anledning av ett brott, till exempel priset för jackan som gått sönder i samband med en misshandel, är oftast lättare än att ekonomiskt sett uppskatta kränkningen med anledning av ett brott. Mot bakgrund av detta har det kommit att utvecklas ett system där skadeståndet för kränkning uppskattas mot bakgrund av Brottsoffermyndighetens avgörande och domstolarnas dömande verksamhet. 

Brottsoffermyndighetens har en betydelsefull roll för utvecklingen av nivåerna för bland annat kränkningsersättning, varför myndighetens pressmeddelande om högre kränkningsersättning till målsäganden utsatta för upprepat våld i nära relation spelar stor roll. Tidigare var Brottsoffermyndighetens utgångspunkt en kränkningsersättning om 30 000 kr och uppåt vid kvinnofridsbrott. 

De nya nivåerna ligger omkring på 50 000 kr till 100 000 kr, beroende på omständigheterna i det särskilda fallet. Brottsoffermyndigheten motiverade höjningen av kränkningsersättning med ett förändrat penningvärde samt att synen på kvinnofridsbrott har skärpts. 

Här länkas Brottsoffermyndighetens pressmeddelande: Läs mer!

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!