Hur söker man svenskt medborgarskap?

Hur söker man svenskt medborgarskap?

Att vara svensk medborgare medför flera viktiga rättigheter för den enskilde. Den kanske viktigaste rättigheten som medborgarskapet medför är en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Därutöver har svenska medborgare bland annat rätt att arbete i Sverige, rösta i riksdagsvalet och möjlighet att själv bli invalda i riksdagen. Att vara svensk medborgare är även ett krav när man söker vissa typer av arbeten, till exempel polis eller militär. Den som innehar ett svenskt medborgarskap har även rätt att röra sig fritt och arbeta i andra EU-länder.

Ett svenskt medborgarskap kan förvärvas på olika sätt. De flesta svenska medborgare får sitt medborgarskap redan vid födelsen. För att ett barn ska kunna bli svensk medborgare vid födseln krävs att minst en av föräldrarna är svensk medborgare. Ett svenskt medborgarskap kan även förvärvas genom adoption.

För den som inte föds som svensk medborgare eller förvärvar medborgarskapet genom adoption är det möjligt att ansöka om att bli svensk medborgare. Ansökan lämnas in till Migrationsverket som prövar om den som ansökt uppfyller de krav som finns. För att kunna ansöka om svenskt medborgarskap krävs att personen som söker kan visa vem han eller hon är, har fyllt 18 år, tidigare har beviljats permanent uppehållstillstånd, kan visa att han eller hon har sin hemvist i Sverige och att den som söker kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Med hemvist menas att den som söker måste varit bosatt i Sverige under en längre tid. I de flesta fall krävs det att man varit bosatt i Sverige i fem år.

I vissa fall kan utländska medborgare som ännu inte fyllt 21 år förvärva ett svenskt medborgarskap genom att anmäla detta till Migrationsverket. Anmälan kan beskrivas som ett förenklat sätt att ansöka om medborgarskap. Möjligheten att få medborgarskap varierar beroende på den enskildes ålder, rätt att vistas i Sverige och hur länge han eller hon har bott i landet.

Kontakta en advokat med inriktning på Migrationsrätt.

Att vara svensk medborgare är även ett krav när man söker vissa typer av arbeten, till exempel polis eller militär. Den som innehar ett svenskt medborgarskap har även rätt att röra sig fritt och arbeta i andra EU-länder.
Att vara svensk medborgare medför flera viktiga rättigheter för den enskilde. Den kanske viktigaste rättigheten som medborgarskapet medför är en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Därutöver har svenska medborgare bland annat rätt att arbete i Sverige, rösta i riksdagsvalet och möjlighet att själv bli invalda i riksdagen. Att vara svensk medborgare är även ett krav när man söker vissa typer av arbeten, till exempel polis eller militär. Den som innehar ett svenskt medborgarskap har även rätt att röra sig fritt och arbeta i andra EU-länder.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!