Kan en förälder resa utomlands med ett barn utan den andra förälderns tillåtelse?

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

När två föräldrar inte lever ihop kan det ibland uppstå frågor kring semestrar och framförallt resor utomlands.

För att kunna resa utomlands med barn behöver barnet ofta ha med sig ett pass. För att kunna ansöka om pass för barnet behöver båda föräldrarna underteckna ansökan, så länge båda föräldrarna är vårdnadshavare. Är en förälder ensam vårdnadshavare kan den föräldern också ensam ansöka om pass för barnet.

Vissa länder kräver även ytterligare en (officiell) handling som ger barnet rätt att resa tillsammans med en förälder. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska den handlingen ha undertecknats av båda föräldrarna. Vid ensam vårdnad behöver vårdnadshavaren ingen underskrift från den andre föräldern, medan föräldern som inte har vårdnaden behöver en sådan handling som undertecknats av vårdnadshavaren.

Olika länder har olika regler, så det är enklast att kolla med aktuellt land vad som gäller.

När två föräldrar har gemensam vårdnad men inte bor tillsammans ankommer det på boendeföräldern att ensam besluta i frågor som gäller den dagliga omsorgen. I den dagliga omsorgen ingår det att besluta om hur barnet ska tillbringa sin ledighet, så länge barnets umgängesrätt med den andre föräldern inte kränks. Det innebär att den vårdnadshavare barnet bor hos kan ta med barnet på kortvariga resor utomlands utan den andre förälderns samtycke, så länge alla behövliga dokument finns.

Även när en förälder har ensam vårdnad, är dennes befogenheter begränsade under tiden barnet har umgänge med den andre föräldern. Domstolen kan dock besluta om inskränkning av barnets umgänge med den andre föräldern, och exempelvis besluta om att umgänget endast får utövas i Sverige.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!