Finns det ett upphovsrättsligt skydd för fotografier?

Vad är upphovsrätt?

Den som skapar ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätten regleras av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Det upphovsrättsliga skyddet innebär att den som skapar ett verk har rätt att bestämma om, hur och när verket ska till exempel visas, säljas och kopieras. Det finns alltså en ensamrätt för upphovsmannen till ett verk. Det finns dock undantag från denna huvudregel och ensamrätten kan även överlåtas till någon annan.

Vad skyddas av upphovsrätten?

Ett litterärt eller konstnärligt verk kan vara en mängd saker som till exempel en roman, en film eller ett musikstycke. För att det ska vara ett upphovsrättsligt skyddat verk krävs det däremot att verket ska uppnå en viss verkshöjd. Verkshöjd innebär i korthet att verket ska vara särpräglat, det vill säga skilja sig från andra verk. Det ska vidare vara resultatet av upphovsmannens personliga skapande. Det är inte möjligt att ansöka om att få ett upphovsrättsligt skydd för något du har skapat. Det upphovsrättsliga skyddet uppstår i stället av sig självt när verket har skapats. Prövningen av om verket faktiskt har uppnått verkshöjd och har det upphovsrättsliga skyddet sker egentligen först när saken av någon anledning prövas i domstol.

Har fotografier ett upphovsrättsligt skydd?

Fotografier kan vara den typen av verk som skyddas av upphovsrätten. Förutsättningen är att det fotografiska verket har uppnått verkshöjd. Det innebär att alla fotografier inte kan anses vara fotografiska verk enligt upphovsrättslagen. Alla fotografier har däremot ett skydd enligt upphovsrättslagen. De fotografier som inte anses uppnå verkshöjd och således inte betraktas som fotografiska verk enligt upphovsrättslagen har alltså ändå ett skydd. Dessa fotografier kallas i stället fotografisk bild. Det upphovsrättsliga skyddet för fotografiska bilder, det vill säga fotografier som inte har verkshöjd, hör till det som kallas närstående rättigheter i upphovsrättslagen. Ensamrätten till en fotografisk bild är densamma som ensamrätten till ett verk. Det är viktigt att tänka på hur du använder andras bilder så att du inte gör intrång i annans upphovsrätt. Utgångspunkten är att det krävs samtycke från fotografen när du använder hans eller hennes bild.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!