Kort om överprövning av offentlig upphandling

Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.

När statliga och kommunala myndigheter köper varor och tjänster är de skyldiga att följa vissa speciella regler. Denna process kallas för offentlig upphandling. Offentlig upphandling styrs av ett relativt komplicerat regelverk vars syfte huvudsakligen är att se till att allmänna medel utnyttjas på bästa sätt samt att se till att upphandlingar genomförs på ett korrekt sätt.

Det finns olika möjligheter för en leverantör som inte tilldelats en upphandling att klaga på myndighetens beslut. Ett sådant klagomål kallas för överprövning. Det kan dels finnas skäl att begära överprövning om en leverantör anser att den upphandlande myndigheten genomfört upphandlingen på ett felaktigt sätt. Det kan även finnas skäl att ansöka om en annan leverantör felaktigt tilldelats upphandlingskontrakt. Om det visar sig att upphandlingen genomförts på ett felaktigt sätt kan den behöva göras om eller rättas.

Om en upphandlande myndighet genomför en upphandling som strider mot upphandlingslagstiftningen kan en leverantör som anser sig lida skada i vissa fall även ha rätt att kräva skadestånd.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!