Kan man tvingas ärva sina föräldrars skulder?

Familjerätt

Kan man tvingas ärva sina föräldrars skulder?

Svaret är nej. När en person avlider övertar dödsboet alla eventuella skulder. Den dödes skulder räknas bort från tillgångarna innan utdelning av ett eventuellt arv sker. Är skulderna större än tillgångarna så förblir vissa skulder obetalda. Arvtagare ärver alltså aldrig någon skuld.

Läs mer om Familjerätt här

Kontakta en advokat med inriktning på Familjerätt.

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!