Vad är dolda fel? Hur ska man agera om man hittar ett dolt fel?

Några av de vanligaste frågor vi får rör fel i fastighet och inte sällan rör det sig om så kallade dolda fel.

Om du köpt en fastighet, som efter köpet visar sig vara behäftad med fel och brister, kan du under vissa förutsättningar rikta ekonomiska krav mot säljaren.

För att det ska vara möjligt krävs det att det rör sig om just ett dolt fel. Det innebär, kortfattat, att fastigheten i något avseende avviker från vad du som köpare kunnat förvänta dig vid köpet och att du vid en undersökning av fastigheten inte kunnat upptäcka felet. Felet måste också ha funnits vid tidpunkten för köpet. Det är du som köpare som måste bevisa detta.

I samband med dessa typer av tvister så uppkommer många rättsliga frågeställningar som exempelvis dolda fel, undersökningsplikt, upplysningsplikt och om reklamation har skett inom skälig tid. Det är också vanligt att det finns komplicerade tekniska frågeställningar gällande vad som egentligen är ett fel och inte. Då är det vanligtvis som så att man anlitar en sakkunnig inom exempelvis byggteknik.

Känner du dig osäker på om det är möjligt att rikta krav mot säljaren är det en god idé att anlita en jurist för rådgivning. Detsamma gäller för dig som säljare som har fått ett krav riktat dig. På Advokathuset Actus har vi vana av att företräda både köpare och säljare i tvister gällande fel i fastighet och vi vet därför vilka åtgärder som ska vidtagas vid rätt tillfälle.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Fastighetsrätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!