Vad är dolda fel? Hur ska man agera om man hittar ett dolt fel?

Några av de vanligaste frågor vi får rör fel i fastighet och inte sällan rör det sig om så kallade dolda fel. Om du köpt en fastighet, som efter köpet visar sig vara behäftad med fel och brister, kan du under vissa förutsättningar rikta ekonomiska krav mot säljaren. För att det ska vara möjligt krävs det att det rör sig om just ett dolt fel. Det innebär, kortfattat, att fastigheten i något avseende avviker från vad du som köpare kunnat förvänta dig vid köpet och att du vid en undersökning av fastigheten inte kunnat upptäcka felet. Felet måste också ha …