Rättshjälp och Rättsskydd – Vad är skillnaden?

Begreppen rättshjälp och rättsskydd är lika och det är lätt att blanda ihop begreppen. Båda innebär att du kan få hjälp att betala delar av dina kostnader för att anlita en jurist eller advokat i en uppkommen tvist.

Rättsskydd ingår i hemförsäkringen. Det kan även ingå om du har ditt fordon eller din båt försäkrad. Om du hamnar i en tvist och behöver anlita ett juridiskt ombud kan rättsskyddsförsäkringen täcka delar av kostnaden för ombuds- och rättegångskostnader. Rättsskyddsförsäkringen ska täcka ”nödvändiga och skäliga kostnader”, det kan exempelvis vara kostnader för ombudet, kostnader för utredning, bevisning och för motpartens rättegångskostnader.

De flesta försäkringsbolag har som krav att du ska ha varit försäkrad i minst två år (det spelar ingen roll om du har bytt bolag under tiden). Har du anlitat oss på Advokathuset Actus som ombud utreder vi om du kan beviljas rättsskydd för tvisten och vi hjälper dig även att skicka in en ansökan till ditt försäkringsbolag. Även om du beviljas rättsskydd så behöver du betala en självrisk som brukar ligga på 20 procent av den totala kostnaden.

Rättshjälp utgår från staten. Det är domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten som avgör om du har rätt till rättshjälp eller inte. Rättshjälp är ekonomisk hjälp för den som inte har rättsskydd. För att veta om du har rätt till rättshjälp behöver du räkna ut hur stort ekonomiskt underlag du har. Årsinkomst, förmögenhet, skulder och antal barn är några av faktorerna som ska räknas ihop. Har du en årsinkomst över 260 000 kr per år har du tyvärr inte rätt till rättshjälp. Det finns även begränsningar vilka tvister/frågor som det är möjligt att få rättshjälp i. På domstol.se finns en ansökan om rättshjälp att fylla i. Även detta är något som vi på Advokathuset Actus hjälper dig med.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!