Kan man bli tvingad att genomföra ett covidtest?

Kan man bli tvingad att genomföra ett covidtest?

I 2 kap. regeringsformen uppräknas de grundläggande fri och rättigheter som svenska medborgare och i stor del andra som befinner sig i Sverige har gentemot ”det allmänna”. Med ”det allmänna” menas i första hand svenska domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som ägnar sig myndighetsutövning. Riksdagen som stiftare av civillag avses dock inte med begreppet. 

Vissa rättigheter i 2 kap. regeringsformen är absoluta rättigheter, innebärande att de aldrig går att begränsa. Ett sådant exempel är dödsstraffet. För genomförande av dödsstraff i Sverige krävs att regeringsformen ändras. Det finns även relativa rättigheter i 2 kap. regeringsformen som utmärks av att de i vissa fall, när lagen tillåter det, kan begränsas av riksdagen genom lag eller i vissa fall genom av regeringen genom författning. 

Genom 2 kap. 6 § regeringsformen skyddas var och en mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna. Som kroppsligt ingrepp räknas bland annat kirurgiska operationer, tagande av fingeravtryck och läkarundersökningar. Skydd mot påtvingad covidtestning skulle sannolikt omfattas av denna reglering. 

Skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna är ett relativt skydd som enligt 2 kap. 20 första stycket p. 2 § regeringsformen kan begränsas genom lag av riksdagen. Ingen annan än riksdagen får begränsa denna rättighet. 

Smittskyddslagen är en lag vari skyddet mot kroppsliga ingrepp från det allmänna delvis begränsas. Där återfinns bestämmelser om tvångsundersökning för sådana allmän- och samhällsfarliga sjukdomar såsom covid–19. För att en tvångstestning ska kunna aktualiseras krävs enligt smittskyddslagen att det föreligger konkreta omständigheter som talar för att den aktuella personen kan vara smittad och finnas en påtaglig risk för att andra människor kan smittas. 

Sammanfattningsvis kan den enskilde i Sverige påtvingas att genomföra ett covidtest endast om personen i fråga misstänks vara smittad och det finns en påtaglig risk för att andra människor kan smittas. Motsatsvis kan en symptomfri person inte tvingas ta ett covidtest för att exempelvis utvisning av personen ska ske till ett land som kräver att ett negativt covidtest uppvisas före inresan i landet.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!