Skärpta straff för brott med skjutvapen och explosiva varor

skärpta straff för brott med skjutvapen och explosiva varor

Den 1 januari 2024 skärptes straffen för vissa brott med en koppling till vapen och explosiva varor. De brott vars straffskalor ändras begås typiskt sett i kriminella nätverk och det är för att bland annat bekämpa denna typ av brottslighet som straffen höjs.

Höjda straff för vapenbrott

Vapenbrott regleras i vapenlagen (1996:67). För vapenbrott av normalgraden höjs enbart maxstraffet, från fängelse i tre år till fängelse i fem år. Minimistraffet för detta brott är oförändrat. Däremot höjs både minimistraffet och maxstraffet för grovt vapenbrott. Efter lagändringen är straffskalan för grovt vapenbrott mellan fyra och sju års fängelse från att ha varit mellan två och fem års fängelse. Straffskalan för synnerligen grovt vapenbrott ändras från lägst fyra och högst sju års fängelse till lägst sex och högst tio års fängelse.

Höjda straff för vapensmuggling

Vapensmuggling och smuggling av explosiv vara regleras i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Vapensmuggling av normalgraden kan efter lagändringen ge högst fem års fängelse. Före lagändringen var maxstraffet för vapensmuggling av normalgraden tre års fängelse.

Straffskalorna för grov vapensmuggling och synnerligen grov vapensmuggling ändras på samma vis som grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott. Grov vapensmuggling har således en straffskala om fyra till sju års fängelse, och synnerligen grov vapensmuggling en straffskala om sex till tio års fängelse.

Straffskalorna för brottet smuggling av explosiv vara, som regleras i samma lag som vapensmuggling, ändras på samma sätt.

Höjda straff för brott mot tillståndsplikt för explosiva varor

För att få hantera explosiva varor krävs tillstånd och brott mot tillståndsplikten regleras i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet hanterar explosiva varor utan tillstånd kan efter lagändringen dömas till böter eller högst fem års fängelse. Före lagändringen var maxstraffet tre års fängelse.

Om brottet bedöms som grovt innebär lagändringen att straffskalan är lägst fyra och högst sju års fängelse från att tidigare ha varit lägst två och högst fem års fängelse.

Straffskalan för det synnerliga grova brottet ändras på samma sätt som för de övriga synnerligen grova brotten som nämnts ovan. Det vill säga ett lägsta straff om sex års fängelse och högsta straff om tio års fängelse.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!