Vad är förskott på arv?

Familjerätt

Om någon ger en gåva till en person som är arvinge till gåvogivaren, kan gåvan i vissa fall avräknas från det arv som mottagaren har rätt till efter gåvogivaren.

En gåva som har getts till en bröstarvinge, alltså ett barn till gåvogivaren, ska avräknas som förskott om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Huvudregeln är alltså att gåvor till bröstarvingar ska avräknas som förskott på arv.

Om mottagaren av gåvan är en annan arvinge är förhållandet det motsatta och avräkning ska i så fall ske endast om det har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.

Om gåvogivaren inte vill att en gåva som denne ger till sitt barn ska avräknas som förskott på arv kan det alltså vara klokt att upprätta ett gåvobrev, där det uttryckligen framgår att gåvan inte utgör förskott på arv.

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!