Vem ersätter mig om jag blir påkörd?

Om man är med om en trafikolycka ska man, även om man för stunden inte har ont, uppsöka en vårdcentral eller akuten för dokumentation. Detta eftersom vissa symptom, t.ex. smärta i nacken, ofta inte visar sig förrän efter några dagar eller t.o.m. veckor. Därefter ska man göra en anmälan till sitt försäkringsbolag oavsett vilket av fordonen som orsakat olyckan. Om den skadade inte färdats i ett fordon kan hen anmäla skadan direkt till fordonets försäkringsbolag. Emellertid skadar det aldrig att anmäla skadan till sitt eget försäkringsbolag eftersom de kan hjälpa dig i den fortsatta handläggningen och kontakten med det orsakade …

Vad är personskaderätt?

Om du haft oturen att råka ut för en skada kan du vara i behov av ett juridiskt ombud för att på bästa sätt kunna bevaka dina rättigheter. Skadereglering efter en olycka är ofta komplicerad och kan pågå under mycket lång tid. Hos Advokathuset Actus hjälper vi dig med få den försäkringsersättning du har rätt till så att du kan fokusera på din rehabilitering. Skadereglering sker främst gentemot försäkringsbolag, men även Försäkringskassan och AFA Försäkring. Dessa ärenden går även att få prövade i domstol om man inte är överens med försäkringsgivaren om ersättningen. Vi bistår dig såklart även vid domstolsprocessen. …