Domstolen har dömt den tilltalade att betala skadestånd till mig. Hur får jag mitt skadestånd?

Vägen som en brottsutsatt måste gå för att få ut sitt skadestånd kan tyvärr bli lång om gärningspersonen inte frivilligt betalar skadeståndet eller saknar tillgångar.  Skadestånd ska i första hand betalas av gärningspersonen och det ska göras när domen har vunnit laga kraft, d.v.s. tre veckor från att dom har meddelats och den inte överklagats. Bara för att det står i domen att gärningspersonen ska betala skadestånd innebär inte automatiskt att pengarna betalas ut till brottsoffret.  Om flera gärningspersoner har dömts för ett och samma brott är huvudregeln att de svarar solidariskt för skadeståndet, vilket innebär att brottsoffret kan kräva …