Vad är personskaderätt?

Om du haft oturen att råka ut för en skada kan du vara i behov av ett juridiskt ombud för att på bästa sätt kunna bevaka dina rättigheter. Skadereglering efter en olycka är ofta komplicerad och kan pågå under mycket lång tid. Hos Advokathuset Actus hjälper vi dig med få den försäkringsersättning du har rätt till så att du kan fokusera på din rehabilitering. Skadereglering sker främst gentemot försäkringsbolag, men även Försäkringskassan och AFA Försäkring. Dessa ärenden går även att få prövade i domstol om man inte är överens med försäkringsgivaren om ersättningen. Vi bistår dig såklart även vid domstolsprocessen.

Det första man ska göra efter en olycka/skada är att anmäla detta till sitt försäkringsbolag. De flesta personskadorna orsakas genom trafikolyckor. I de situationerna står försäkringsbolagen för ombudets kostnader. När det gäller övriga skador, såsom patientskador och arbetsskador får den skadelidande personen som huvudregel själv stå ombudets kostnader.

Principen inom skadeståndsrätten är att en skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hänt. Ersättning kan omfatta ersättning för lyte och men, sveda och värk, inkomstförlust, ärr, samt allmänna omkostnader. Det har ingen betydelse om skadan orsakats genom olycka eller vållande. Ersättningen betalas vanligtvis av försäkringsbolaget. För det fall att det orsakande fordonet i en trafikolycka saknar försäkring betalas ersättningen istället ut från Trafikförsäkringsföreningen.

Prövningen hos försäkringsbolaget omfattar framförallt fyra moment. För att en skadelidande ska ha rätt till ersättning måste det finnas ett samband mellan den skadegörande handlingen och den uppkomna skadan. När samband konstaterats gör försäkringsbolaget en invaliditetsbedömning och en bedömning av arbetsförmågan. Om det visar sig att den skadelidande inte kan arbeta i samma utsträckning som innan olyckan görs en beräkning av inkomstförlust.

Vi hjälper dig i hela processen men åtar oss även uppdrag då vi tar ett kortare sammanträffande för att ge en bedömning av dina möjligheter till ersättning.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av personskaderätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!