Om gränsen mellan stöld och snatteri.

Ett stöldbrott (stöld av normalgraden) bedöms som ringa stöld (vad som tidigare kallades för snatteri) om brottet med hänsyn till värdet av det som tagits och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Vid stöld i butik är värdet av det tillgripna i allmänhet avgörande för rubriceringen. Sedan 2009 har svenska domstolar tillämpat en värdegräns på 1 000 kr.

Under gårdagen meddelade Högsta domstolen att den värdegräns som numera ska gälla är 1 250 kr.

Det innebär alltså att butiksstölder av föremål med ett samlat värde under 1.250 kr ska, enligt huvudregeln, bedömas som ringa stöld vilket är ett brott som generellt sett inte ger fängelse utan enbart böter.

Nedan följer länken till Högsta domstolens dom:
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2019/12/vardegransen-for-ringa-stold-vid-butikstillgrepp-hojs-till-1-250-kr/

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!