Vad är migrationsrätt?

Migrationsrätt är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stadigvarande uppehålla sig i Sverige. Det råder ofta stor osäkerhet hos den enskilda om vad lagen säger och hur processen går till. Det kan t.ex. handla om att söka asyl eftersom man behöver skydd från något i sitt hemland eller att ansöka om att få vara i Sverige för att arbeta.

Vi på Advokathuset Actus har en mångårig erfarenhet att företräda människor i asylärenden och andra migrationsärenden och arbetar dagligen med dessa frågor. Vi lägger stor vikt vid att möta vår klients behov och erbjuda vår klient det stöd som behövs under processen. Vi prioriterar personliga möten och ordnar alltid en tolk som talar samma språk som klienten.

En del mål inom migrationsrätt och asylrätt ger sökanden rätten till ett offentligt biträde som oftast är en advokat eller jurist. Staten står kostnaden för sökandens offentliga biträde. Man får i så fall tillfälle att ange om man önskar något särskilt biträde och man kan då ange att man önskar ett biträde ifrån Advokathuset Actus så utser Migrationsverket en av våra jurister eller advokater. Om sökandens ärende inte ger rätt till ett offentligt biträde så kan våra medarbetare på Advokathuset Actus på ett kostnadseffektivt sätt tillvarata sökandens rättigheter genom att representera sökanden som privat ombud. Då står sökanden själv kostnaden.

Genom att tidigt vända dig till en av våra advokater och jurister ger du dig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!