Vad är en laglott?

Laglotten är den del av en avliden persons kvarlåtenskap som barnen till den avlidne alltid har rätt till oavsett om det finns ett testamente där den avlidne har testamenterat kvarlåtenskapen till någon annan.

Laglotten utgörs av hälften av arvslotten. Förenklat så är arvslotten varje barns del av kvarlåtenskapen om den delas lika mellan den avlidnes barn.

Ett exempel; En person har tre barn. Barnens arvslotter är då 1/3 av kvarlåtenskapen. Deras respektive laglotter är då hälften av arvslotten, vilket är 1/6 av kvarlåtenskapen.
Det innebär att i exemplet ovan så kan alltid barnen begära att få en 1/6 av kvarlåtenskapen, dvs 1/6 av det som A ägde.

Ovanstående är ett förenklat exempel och i det vanliga livet finns det ofta olika omständigheter som har betydelse för bedömningen. Om man ska få ett arv och är osäker på hur stor del man har rätt till så är det klokt att kontakta en jurist som har kunskap inom arvsrätt eftersom arvsrätten innehåller många undantag och svåra juridiska begrepp.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av arvsrätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!