Hur ansöker man om skuldsanering?

Privatpersoner som saknar möjlighet att betala sina skulder på egen hand kan i vissa fall få hjälp genom en så kallad skuldsanering. Skuldsanering innebär att den som är skuldsatt helt eller delvis befrias från sitt ansvar att betala sina skulder. Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogdemyndigheten.

Privatpersoner som beviljas skuldsanering får en betalningsplan från Kronofogden som fastställs utifrån en samlad bedömning av personens ekonomiska situation och dennes möjlighet att på egen hand betala tillbaka sina skulder. Av betalningsplanen framgår bland annat det belopp som personen ska betala tillbaka och avbetalningsplanens längd. En skuldsanering pågår vanligtvis i fem år men avbetalningsplanen kan i vissa fall bestämmas till en kortare tid.

Skuldsanering ges främst till privatpersoner. Skuldsanering kan ibland även ges till privatpersoner som är enskilda näringsidkare. För att beviljas skuldsanering krävs att den som söker uppfyller vissa krav. Den som söker om skuldsanering måste bland annat ha sina huvudsakliga ekonomiska intressen i Sverige. Därutöver krävs det att den som söker är så svårt skuldsatt att han eller hon inte kan betala sina skulder inom en överskådlig tid.

Ansökan om skuldsanering ska lämnas in till Kronofogden och kan göras digitalt eller genom att man fyller i en blankett. Efter att ansökan lämnats in kommer Kronofogden utreda om samtliga krav är uppfyllda. Kronofogden kommer undersöka om det finns något hinder mot att bevilja personen skuldsanering, bland annat genom att kontakta personens borgenärer. Kronofogden kommer därefter fatta beslut om skuldsanering beviljas och fastställa betalningsplanens villkor.

För den som beviljats skuldsanering är det viktigt att man följer avbetalningsplanen och sköter sin ekonomi i övrigt. Det är den som beviljats skuldsanering som ansvarar för att avbetalningsplanen följs. Kronofogdens beslut kan i vissa fall omprövas, bland annat om det sker en stor förändring av personens ekonomiska förutsättningar eller om personen inte följer avbetalningsplanen. Kronofogden kan då ändra sitt beslut eller bestämma att skuldsaneringen ska upphöra. Man bör även undvika att dra på sig nya skulder eftersom skulder som uppkommer efteråt inte omfattas av skuldsaneringen.

Välkommen att ta kontakt med oss på Advokathuset Actus.

Vår profil hos Advokatsamfundet

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!