Vad innebär besittningsskydd?

Att ha besittningsskydd till en hyresrätt innebär att du som hyresgäst har rätt att bo kvar i en
bostad som du hyr även i de fall som din hyresvärd vill säga upp hyresavtalet.
Besittningsskyddet gäller även i vissa fall vid hyra av lokaler. Reglerna kring
besittningsskydd finns huvudsakligen till som skydd för dig som hyr en bostad och syftar till
att ge hyresgästen en trygghet i sitt boende.
Hur långt skyddet sträcker sig påverkas av olika faktorer. Skyddet är till exempel mer
omfattande för privatpersoner som en bostad jämfört med ett företag som hyr en lokal till sin
verksamhet. Skyddets omfattning påverkas även av om det rör sig om ett förstahandskontrakt
eller ett andrahandskontrakt.
För dig som hyr din bostad genom ett förstahandskontrakt börjar besittningsskyddet gälla
samtidigt som hyresavtalet börjar gälla. Hyr du i stället en bostad i andrahand måste du ha
hyrt bostaden i minst två år innan besittningsskyddet träder ikraft. Observera dock att
besittningsskyddet inte gäller alls om du hyr en bostad direkt av en privatperson.
Vid hyra av lokaler har hyresgästen endast ett indirekt besittningsskydd. Till skillnad från
andra former av besittningsskydd medför det indirekta besittningsskyddet ingen rätt för
hyresgästen att få fortsätta hyra lokalen. Det indirekta besittningsskyddet medför istället en
rätt till ekonomisk ersättning om hyresvärden säger upp hyresavtalet utan giltig grund.
Reglerna om besittningsskydd gäller däremot inte om hyresrätten är förverkad. Vid ett
förverkande av hyresrätten förlorar hyresgästen rätten att fortsätta hyra bostaden. Ett
förverkande kan till exempel ske om hyresgästen låter bli att betala hyran under period, hyr ut
bostaden till någon annan utan tillåtelse från hyresvärden eller om hyresgästen förstör eller på
annat sätt vanvårdar bostaden.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vad innebär besittningsskydd?

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!