Domstolen har dömt den tilltalade att betala skadestånd till mig. Hur får jag mitt skadestånd?

Vägen som en brottsutsatt måste gå för att få ut sitt skadestånd kan tyvärr bli lång om gärningspersonen inte frivilligt betalar skadeståndet eller saknar tillgångar. 

Skadestånd ska i första hand betalas av gärningspersonen och det ska göras när domen har vunnit laga kraft, d.v.s. tre veckor från att dom har meddelats och den inte överklagats. Bara för att det står i domen att gärningspersonen ska betala skadestånd innebär inte automatiskt att pengarna betalas ut till brottsoffret. 

Om flera gärningspersoner har dömts för ett och samma brott är huvudregeln att de svarar solidariskt för skadeståndet, vilket innebär att brottsoffret kan kräva hela skadeståndet från en av gärningspersonerna. Den av gärningspersonerna som betalar skadeståndet kan i sin tur kräva ersättning från de andra gärningspersonerna. 

Det är tyvärr vanligt att gärningspersonen inte betalar ut skadestånd till brottsoffret när domen vunnit laga kraft. I samband med att domen vunnit laga kraft skickar domstolen en kopia på domen till Kronofogden. Kronofogden skickar sedan ut ett brev hem till brottsoffret med en ansökningsblankett ”Ansökan om verkställighet (skadestånd på grund av brott)”. Fyller du i ansökan kan kronofogden hjälpa till att driva in pengarna. Kronofogden gör en undersökning av gärningspersonens ekonomi och ser om det finns tillgångar som täcker skulden. Finns det tillgångar ser Kronofogden till att brottsoffret får sitt skadestånd. Det här kostar ingenting.  

Skulle det visa sig att gärningspersonen inte har några tillgångar som täcker skadeståndet kan du vända dig till ditt försäkringsbolag. Om du inte kan få skadestånd från gärningspersonen eller från ditt försäkringsbolag kan du i vissa fall ha rätt till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Du ansöker om brottsskadeersättning genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till Brottsoffermyndigheten.

Det finns mer information om hur du går tillväga för att få ut ditt skadestånd på länkarna nedan:  

Kronofogden
Brottsoffermyndigheten

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!