Är man skyldig att vittna i domstol?

I Sverige gäller en allmän vittnesplikt. Det innebär att du som kallas till en domstol för att vittna i regel är skyldig att göra det. Denna skyldighet är lagstadgad. Vittnen har alltså inte rätt att själva bestämma om han eller hon vill vittna eller inte.

Ett vittne kan kallas av olika parter i domstolen. Skyldigheten att vittna gäller oavsett vilket part som kallat vittnet. Vittnesplikten påverkas därmed inte av om det är åklagaren eller försvaret som kallat vittnet, om det gäller ett brottmål. Detsamma gäller om vittnet kallats för att vittna i ett tvistemål.

Det är viktigt att komma till domstolen om man blir kallad som vittne. Information om var och när man ska vittna skickas ut av domstolen. Det är även viktigt att meddela domstolen om man av någon anledning inte kan komma den tid som man har kallats. Om man inte kan komma kan hela rättegången behöva skjutas upp. Ett vittne som uteblivit utan giltigt skäl kan behöva betala ett vite. Vittnet kan även, i vissa fall, hämtas av polis.

Det finns dock vissa undantag från vittnesplikten. Vittnesplikten gäller inte för personer under 15 år eller för personer som lider av någon psykisk störning. Man är inte heller skyldig att vittna om man är gift eller släkt med någon av parterna i målet. Det finns även vissa andra undantag.

Personer som upplever att det som jobbigt att behöva komma till domstolen och vittna kan kontakta ett vittnesstöd som arbetar på domstolen. Ett vittnesstöd är en person som hjälper vittnen och brottsoffer i samband med rättegången. Vittnesstöd finns på de flesta tingsrätter.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!