Får man arbeta när man söker asyl i Sverige?

Personer som söker asyl i Sverige kan ofta behöva vänta länge innan deras ärende blir avgjort och personen får veta om han eller hon tillåts stanna i Sverige. Vad gäller då om personen vill arbeta under tiden?

Huvudregeln enligt den svenska migrationsrätten är att tredjelandsmedborgare som vill arbeta i Sverige behöver ett särskilt arbetstillstånd. Andra regler gäller för personer som är medborgare i andre EU-länder. Frågan om arbetstillstånd för en tredjelandsmedborgare kan bland annat prövas tillsammans med en asylansökan. Det är också möjligt att enbart ansöka om arbetstillstånd. Under tiden som personens ansökan prövas finns en möjlighet att tillfälligt bli undantagen från kravet på arbetstillstånd. Detta brukar benämnas som AT-UND. Personer som beviljas AT-UND får ett nytt LMA-kort där det framgår att personen får arbeta under tiden han eller hon befinner sig i Sverige.

För att beviljas AT-UND krävs att den som söker lämnar in godtagbara identitetshandlingar eller på annat sätt medverkar till att klarlägga sin identitet. Det krävs även att personens ansökan ska vara välgrundad. Slutligen krävs det att personens ärende ska prövas i Sverige. En person vars ansökan ska prövas i ett annat land enligt Dublinförordningen kan därmed inte beviljas AT-UND.

Ett AT-UND brukar vanligtvis gälla fram tills dess att personen beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd eller tills dess att personen måste lämna landet. Personen har i sådant fall kvar sitt AT-UND fram tills en hemresa går att genomföra.

En person som fått avslag på sin på sin ansökan om asyl och därmed fått ett beslut om avvisning eller utvisning har dock möjlighet att ansöka om arbetstillstånd efteråt. Man säger då att personen ansöker om ett spårbyte. Personer som haft AT-UND under tiden han eller hon har varit asylsökande och som har fått erbjudande om fortsatt arbete kan i vissa fall beviljas uppehållstillstånd för att arbeta förutsatt att samtliga krav som gäller för spårbyte är uppfyllda.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!