Har man rätt till ett offentligt biträde när man ansöker om uppehållstillstånd?

Den som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige har i vissa fall rätt att få hjälp av ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde är en advokat, biträdande jurist på en advokatbyrå eller någon annan juridisk kunnig person som är lämplig för uppdraget.

Rätten till ett offentligt biträde syftar till att säkerställa att den som ansöker om uppehållstillstånd ska få hjälp att tillvarata sina intressen. Det offentliga biträdet utses av Migrationsverket. Det är även Migrationsverket som ersätter de kostnader som biträdet haft med anledning av uppdraget. Den som fått ett offentligt biträde behöver alltså inte själv betala för hjälpen.

Det är emellertid inte alla som ansöker om uppehållstillstånd som får ett offentligt biträde. I ärenden där den som söker har åberopat skyddsbehov och då personen riskerar avvisning eller utvisning är huvudregeln att ett offentligt biträde ska utses. Migrationsverket behöver inte utse ett offentligt biträde om det kan antas att ett behov av biträde saknas. När ansökan om uppehållstillstånd görs på grund av anknytning eller på grund av att den som söker vill arbeta utses i regel inget offentligt biträde.

Den som ansöker om uppehållstillstånd har själv rätt att önska ett offentligt biträde. Den föreslagna personen ska i sådana fall förordnas, om det inte finns några skäl mot det. Ett sådant skäl kan till exempel vara att det offentliga biträdet inte har tillräckliga kunskaper inom migrationsrätt och därmed inte uppfyller Migrationsverkets kompetenskrav. I regel krävs därför att biträdet har en svensk juristexamen.

Om Migrationsverket inte anser att den som ansöker om uppehållstillstånd har ett behov av hjälp från ett offentligt biträde är personen ändå fri att själv anlita ett privat ombud. Då står sökanden själv för kostnaden. Vi på Advokathuset Actus har stor kunskap och erfarenhet av alla typer av ärenden som berör frågor om uppehållstillstånd. Vi företräder klienter i egenskap som offentliga biträden såväl som privata ombud.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!