Hävde köp av bostadsrätt – ska betala skadestånd till säljaren

Den 22 januari 2021 meddelade Svea hovrätt genom dom att köpare som brutit mot köpeavtal ska utge skadestånd till säljaren.

I aktuellt fall var utrett att köparna och säljaren genom avtal enats om köpeskilling för bostadsrätt, datum för utbetalning av handpenning och datum för tillträde till bostadsrätten. Köparna, som sakande lånelöfte från banken, genomdrev också en klausul i avtalet innebärande att köparna skulle meddela säljaren om återgång av avtalet om de inte beviljades banklån (återgångsklausulen).

Parterna var överens om att köparna aldrig utgav någon handpenning och att köparna inte skickade ett meddelande till säljaren om att köpet ska återgå. Köparna gjorde dock gällande att de kontaktat mäklaren och gjort klart för honom att de inte kunde stå fast vid köpet. Köparna menade att mäklaren var behörig att som bud motta meddelanden för köparens räkning och att de således haft rätt att frånträda avtalet enligt återgångsklausulen.

Både tingsrätt och hovrätt fastställde dock att köparna inte kunde aktivera återgångsklausulen genom att kontakta mäklaren utan fastslog att köparna skriftligen skulle kontaktat säljaren för att återgångsklausulen skulle gälla.

Tingsrätten gav säljaren rätt till skadestånd för prisskillnaden mellan det i köparnas och säljarens avtal överenskomna priset och det pris som lägenheten såldes för när den lades ut till försäljning på nytt. Hovrätten ändrade dock tingsrättens dom så att säljaren även gavs rätt för extra mäklarutgifter som uppstått.

För ytterligare information om aktuellt avgörande se Svea hovrätts avgörande från den 22 januari 2021 i mål nr. T 11582–19.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!