Vad är GDPR och vad innebär det?

GDPR är en förkortning som har florerat mycket i media de senaste åren och ni har säkert märkt av det genom den eviga ström av e-post från företag och myndigheter som informerat om uppdaterade integritetspolicys.

GDPR står för General data protection regulation, eller på svenska, dataskyddsförordningen. Förordningen innehåller en rad bestämmelser gällande behandlingen av personuppgifter. Denna förordning ersatte Personuppgiftslagen och syftet var bland annat att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.

I och med denna förordning stärks EU-medborgarnas rättigheter då det ställs högre krav på integritetsskyddet. Förordningen ställer högre krav på hur företag, myndigheter och organisationer ska informera hur de hanterar uppgifter, vilka uppgifter de hanterar och varför.

Personuppgifter ska enligt GDPR behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt och de ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna ska bara användas så länge de behövs. Det är därmed möjligt att säga nej till att personuppgifter används och att få de bortplockade. Personuppgifter omfattar namn, personnummer, bilder, röstinspelningar, IP-nummer, gatuadresser; dvs allt som kan kopplas till en individ.

De företag eller myndigheter som inte sköter sig och brustit i sin behandling av personuppgifter kan tvingas att betala en administrativ sanktionsavgift som kan ligga på så mycket som 20 miljoner euro eller 4 % av årsomsättningen.

Ni kan läsa mer om hur vi på Advokathuset Actus behandlar era personuppgifter på nedanstående länk. 

https://advokaternas.se/personuppgiftsbehandling/

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!