Vad är förtal?

Definitionen av förtal hittas i 5 kap. 1 § första stycket brottsbalken, vari föreskrivs att ”Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andra missaktning, dömes för förtal till böter.”

I lagen återfinns dock ett undantag från när ett uppgiftslämnande, som i och för sig uppfyller kriterierna för förtal, är försvarligt (se 5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken). Straffansvar aktualiseras inte om personen som lämnar uppgifterna är skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är försvarligt att uppgiften
lämnas.

Vid bedömningen av om ett uppgiftslämnande utgör förtal prövas först om uppgiftslämnandet var ägnat att utsätta någon för andras missaktning. Vid denna bedömning är det utan betydelse om uppgiften som lämnats var sann eller inte. Utgångspunkten för bedömningen av om en uppgift i det konkreta fallet varit ägnad att utsätta någon för annans missaktning torde vara de sociala värderingarna på den berördes ort och inom hans eller hennes samhällsgrupp eller personkrets (se NJA 2003 s 567). Detta innebär att bedömningen av förtal varierar beroende på vem ärendet gäller. Ett exempel i litteraturen som illustrerar detta (se Jareborg & Friberg
m.fl., Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2 uppl. 2015 s. 93) är situationen där någon som tillhör en nykterhetsförening kan förtalas genom att beskyllas för att ha druckit alkohol. Den genomsnittlige läsaren av denna text torde å andra sidan knappast kunna förtalas genom enbart en sådan uppgift.

Görs bedömningen att ett uppgiftslämnande inte varit ägnat att utsätta någon för andras missaktning kan personen som lämnat uppgifterna inte dömas för förtal.

Görs bedömningen att ett uppgiftslämnande har varit ägnat att utsätta någon för andras missaktning så görs en försvarlighetsprövning i enlighet med 5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken, för att se om uppgiftslämnandet kan undantas från straffansvar eller inte.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!