Får en bostadsrättsförening säga nej till andrahandsuthyrning?

Gränsdragningen mellan en andrahandsuthyrning och att ha en inneboende är relevant att besvara vid hanteringen av ovanstående fråga. Det krävs nämligen inget tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse om man avser ha en inneboende i sin bostadsrätt. Däremot krävs enligt 7 kap. 10 § bostadsrättslagen regelmässigt att bostadsrättsföreningens styrelse godkänner att en andrahandsuthyrning görs.

Skillnaden mellan andrahandsuthyrning och inneboende är inte alltid självklar. Högsta domstolen fastslog i NJA 2001 s. 241 I–II att en tydlig skillnad är att bostadsrättsinnehavaren vid en andrahandsuthyrning i regel är avflyttad från den aktuella lägenheten samtidigt som lägenheten har överlåtits till en annan person att använda. Om bostadsrättsinnehavaren bor kvar i bostaden ses det aldrig som en andrahandsupplåtelse.

Av 7 kap. första stycket 11 § bostadsrättslagen framgår att det krävs att bostadsrättsinnehavaren uppvisar skäl för andrahandsuthyrningen. Uthyrningen ska tillåtas när bostadsrättsinnehavaren uppvisar giltiga skäl för uthyrningen, förutsatt att föreningen saknar befogad anledning att vägra uthyrningen. Utgångspunkten är att bostadsrättsinnehavaren ska ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand. Även skäl som snarast hänför sig till hyresgästen kan vara godtagbara för en andrahandsuthyrning, exempelvis att en närstående behöver lägenheten under en tid. Ytterligare godtagbara skäl kan vara att bostadsrätten är svår att sälja på grund av rådande marknadsförutsättningar, att bostadsrättsinnehavaren på grund av ålder eller sjukdom behöver vistas på vårdhem, provsamboende eller militärtjänstgöring. En medlem har också rätt att upplåta en bostadsrätt i andra hand till sina barn. Ett ogiltigt skäl för andrahandsuthyrning är att bostadsrättsinnehavaren önskar tillgodogöra sig hyra för lägenheten.

Skulle styrelsen inte ge sitt samtycke till en andrahandsuthyrning kan bostadsrättsinnehavaren få frågan prövad i hyresnämnden enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen.

Avslutningsvis så bör det nämnas att uthyrningar utan styrelsen eller hyresnämndens tillstånd i värsta fall kan leda till att bostadsrättsinnehavarens rätt till lägenheten förverkas, innebärande att medlemmen blir uppsagd och bostadsrätten tvångsförsåld.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Får en bostadsrättsförening säga nej till andrahandsuthyrning?

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!