Vad betyder kränkningsersättning?

Brottmål

Vid vissa typer av brott har ett brottsoffer rätt till ersättning för den kränkning som brottet har inneburit. Enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen ska den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ersätta den skada som kränkningen innebär.

För att du ska kunna få ersättning måste det enligt brottsskadelagen vara fråga om en allvarlig kränkning. Kränkningsersättningen beräknas efter objektiva faktorer. Det är följaktligen själva brottet som är avgörande för beräkningen, inte brottsoffrets personliga upplevelse av händelsen. 

Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek tar man hänsyn till flera relevanta omständigheter. Det första man tittar på är vilket typ av brott det handlar om, ju allvarligare brottet är desto högre ersättning kan du få. Övergrepp eller brott som upprepas eller sker under en längre tid kan innebära att kränkningen anses vara allvarligare. Man tar även hänsyn till om den brottsliga handlingen haft förnedrande eller skändliga inslag, om den varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, om angreppet har riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, om gärningen har inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande eller om handlingen varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.

Brottsoffermyndigheten har sammanställt en referatsamling som bygger på avgjorda brottsskadeärenden. Tanken är att referatsamlingen ska fungera som en utgångspunkt för när nivån på kränkningsersättning ska bestämmas. 

Vid en polisutredning kan målsäganden ibland få frågan om de har något ersättningsanspråk. Det är då möjligt att gå in i referatsamlingen för att få ett hum om vad man kan begära. Har ett målsägandebiträde utsetts kommer han eller hon att hjälpa till med skadeståndet. 

Vårt råd är att alltid begära ett målsägandebiträde vid första kontakt med polis så att man får ett eget ombud som kan hjälpa till med allt praktiskt kring skadeståndsfrågorna.

Referatsamlingen finns på länken här – klicka här!

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!