Beslut om medhörning vid rättegång

Uppmärksammande fall i rätten

Som målsägande eller vittne i ett brottmål kan det vara oerhört jobbigt att möta den tilltalade vid en huvudförhandling. Huvudregeln vid rättegångar är att förhandlingen är offentlig och att de inblandade parterna, med undantag för vittnen, ska närvara vid hela huvudförhandlingen. Det kan dock finnas situationer när man som målsägande eller vittne inte behöver sitta i samma rum som den tilltalade. 

I vissa fall kan det bli aktuellt för rätten att besluta om medhörning. Om det finns anledning att anta att en målsägande eller vittne på grund av rädsla eller annat skäl inte kommer att berätta sanningen på grund av partens eller åhörarens närvaro, eller om parten eller åhöraren hindrar vittnet i hans eller hennes berättelse genom att falla honom eller henne i talet eller på annat sätt, får rätten besluta att den personen inte får vara i salen under målsägandens eller vittnets förhör.  Det är tyvärr inte tillräckligt om vittnet eller målsäganden tycker det att jobbigt att prata framför folk eller framför den tilltalade för att rätten ska besluta om medhörning. Om rätten beslutar om medhörning kommer den tilltalade att få sitta i ett annat rum på tingsrätten och lyssna på förhöret genom ljud- och bildöverföring. 

Som målsägande finns även möjligheten att få följa huvudförhandlingen från ett annat rum med hjälp av ljud- och bildöverföring och på så sätt undvika att träffa den tilltalade i rätten. 

Det finns tyvärr inte möjlighet att besluta om medhörning innan förhandlingen har börjat. Har ett målsägandebiträde utsetts kommer han eller hon att hjälpa till att framställa en sådan begäran. På de flesta tingsrätter finns även vittnesstöd som kan hjälpa till och som även kan begära medhörning när förhandlingen börjar. Man kan även prata med åklagaren om man är orolig. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!