Hur blir man svensk medborgare?

Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan enskilda personer och staten. Det kan sägas att medborgarskapet är ett bevis för den enskildes medlemskap i det svenska samhället. Tillsammans med medborgarskapet följer därför vissa rättigheter och skyldigheter för båda parterna. Den kanske allra viktigaste rättigheten som medborgarskapet medför för den enskilde är en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Därutöver medför medborgarskapet en rad andra rättigheter som är av central betydelse i dennes liv. Medborgarskapet ger bland annat personen rätt att arbeta i Sverige samt att rösta och ställa upp i allmänna val. Medborgarskapet medför även ett folkrättsligt skydd i förhållande till andra länder eftersom staten bär ett ansvar för att skydda sina medborgare.

Det svenska medborgarskapet kan förvärvas på olika sätt. Det vanligaste är att medborgarskapet förvärvas direkt vid födseln. För att bli medborgare direkt vid födseln krävs att minst en förälder till barnet är svensk medborgare. Medborgarskapet kan även förvärvas genom adoption. 

Enskilda som inte föds som medborgare eller som förvärvar medborgarskap genom adoption kan istället ansöka om att bli svensk medborgare. Ansökningar om svenskt medborgarskap prövas av Migrationsverket. När Migrationsverket tar emot en ansökan om medborgarskap kontrollerar de att den som söker uppfyller de krav som ställs. För att medborgarskapet ska beviljas krävs att personen kan styrka sin identitet, har fyllt 18 år, tidigare har beviljats permanent uppehållstillstånd, kan visa att han eller hon har sin hemvist i Sverige och att den som söker kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

För personer som ännu inte fyllt 21 år gäller vissa förenklade regler vid ansökan om medborgarskap. Möjligheten att få medborgarskap varierar beroende på den enskildes ålder, rätt att vistas i Sverige och hur länge han eller hon har bott i landet. 

Sedan 2001 tillåter Sverige dubbla medborgarskap. Det innebär att den som ansöker om svenskt medborgarskap även kan behålla ett äldre medborgarskap i ett annat land. 

Det svenska medborgarskapet utgör ett mycket starkt skydd för den enskilde. En svensk medborgare kan endast bli av med sitt medborgarskap i vissa särskilt föreskrivna situationer. Ett svenskt medborgarskap får aldrig återkallas om det innebär att personen som fråntas sitt medborgarskap blir statslös. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!