Kan man ta tillbaka sin polisanmälan?

Uppmärksammande fall i rätten

Många gånger sker ett första förhör med målsäganden i samband med att en polisanmälan görs av målsäganden eller i anslutning till en brottsplats. Det är inte ovanligt att målsäganden hörs innan ett målsägandebiträde har förordnats och att den berörde saknar information om rättsprocessen överlag. Det är därför viktig att vara medveten om att en polisanmälan som faller under allmänt åtal inte går att återkalla av den enskilde. 

Med allmänt åtal avses åtal som väcks av en åklagare för samhällets räkning (jfr. enskilt åtal). De allra flesta brotten faller inom allmänt åtal men det finns undantag såsom ärekränkningsbrotten där åtal inte får väckas utan lov från den brottet riktade sig mot. 

Polisen har en skyldighet att utreda misstänkt brott när det kommit till polisens kännedom. Däremot kan målsäganden meddela att han eller hon inte vill medverka i en eventuell utredning. Målsägandens ovillighet att medverka i en eventuell utredning betyder dock inte att ärendet läggs ned. Polisen har likväl en skyldighet att utreda brottet. 

Efter att polisen har gjort sin förundersökning fattar åklagaren beslut om åtal ska väckas eller inte. Åklagaren har som huvudregel en skyldighet att väcka åtal när det finns tillräckliga skäl för en fällande dom. Ju mer detaljerade uppgifter från målsäganden och tillgång till bevisning i övrigt, desto större chans (eller risk) för att åtal väcks. 

Vi råder målsäganden i alla situationer att i det allra tidigaste skedet efterhöra om det är möjligt för målsäganden att biträdas av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har som uppdrag att tillvarata målsägandens intresse, stödja målsäganden under rättsprocessen samt upprätta och framställa eventuella skadeståndsanspråk. 

Sammanfattningsvis kan man normalt sett alltså inte ta tillbaka sin polisanmälan.

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!