Vad innebär sveda och värk?

Om någon blir skadad i samband med ett brott kan den personen ha rätt till ersättning för sveda och värk. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Sveda och värk avser ersättning för lidande under den akuta sjukdomstiden och avser både skador, smärta, fysiska obehag och även psykiska besvär som kan uppkomma i samband med ett brott. Har du fått ett bestående men i form av en permanent skada kan du ha rätt till ersättning för lyte och men. 

Ersättningen för sveda och värk ska fungera som en kompensation för en övergående och tillfällig smärta eller psykiskt lidande. Har du fått ett målsägandebiträde utsett kommer han eller hon att framställa ett sådant yrkande om det är aktuellt. 

Trafikskadenämnden har tagit fram tabeller där det framgår hur mycket ersättning den skadelidande kan begära. För skador som inträffat 2021 kan personen ha rätt till 650 kr per vecka eller 2600 kr för varje månad. Om personen fått vård på sjukhus för allvarligare skador kan de ha rätt till högre ersättning. 

För att få rätt till ersättning måste de kunna påvisa att det rör sig om en personskada. Genom att uppvisa journaler och intyg från läkare, psykologer eller kuratorer kan den skadade styrka att den drabbats av personskada.

trafikskadenämndens hemsida kan man läsa mer om sveda och värk samt lyte och men. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!