Vad är förvaltarskap och godmanskap?

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

En person kan av olika anledningar ha svårigheter att själv ta hand om sin ekonomi och sina personliga angelägenheter. Om dessa svårigheter beror på sjukdom, psykiska problem, hög ålder eller liknande förhållanden kan den personen få hjälp av en god man eller förvaltare. Ett godmanskap är vanligtvis en frivillig åtgärd som går ut på att den enskilda får en god man som kan stötta den när det kommer till ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. En god man kan t.ex. hjälpa till att betala räkningar, ansöka om skuldsanering och se till att huvudmannen får rätt vård och omsorg.  Den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar och sin egendom. 

Om ett godmanskap inte är tillräckligt kan tingsrätten utse en förvaltare. En förvaltare är en tvångsåtgärd och till skillnad från ett godmanskap kan tingsrätten besluta om förvaltare även om den enskilde motsätter sig det eller inte förstår vad saken gäller. Den som får en förvaltare förlorar bland annat rätten att ingå avtal och hantera sina pengar, det ansvaret faller på förvaltaren. 

Det är Överförmyndarnämndens uppgift att utöva tillsyn och kontroll över godmanskapet och förvaltarskapet. 

Eftersom förvaltarskap är en så pass ingripande åtgärd utser tingsrätten ett rättegångsbiträde. Ett rättegångsbiträde är en jurist eller advokat vars uppgift är att bevaka den enskildes rätt under domstolsprocessen. I vissa situationer kan även ett rättegångsbiträde utses i ärenden gällande godmanskap. Man har själv rätt att välja vilken advokat eller jurist som ska vara ens rättegångsbiträde. Biträdet förordnas av domstolen och den enskilde behöver inte betala något för den juridiska hjälpen. Gode män och förvaltare har dock rätt till arvode för deras uppdrag och huvudregeln är att den enskilde själv betalar arvodet.  

Om du önskar att en av våra jurister eller advokater hjälper dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Familjerätt.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!